LOR klīnikai aprit 1 gads

Šis ir bijis labs gads, kas virzījis katru no mums pilnveidoties un augt. Mēs esam palīdzējuši vairāk kā 4000 lieliem un maziem pacientiem, sniedzot teju 6500 dažādu pakalpojumu.

Mēs esam gandarīti, ka paveiktais darbs no pacientu puses ir atzinīgi novērtēts, ka esam bijuši līdzās, atgūstot veselību.

Liels paldies mūsu pacientiem, sadarbības partneriem un draugiem, kuri veicina mūsu attīstību un nepārtrauktu virzību uz priekšu, lai sasniegtu jaunas virsotnes!