LOR Klīnika ir viena pirmajām ārstniecības iestādēm, kas darbojas ar E-kvīšu sistēmu, proti,  mūsu klientiem vairs nebūs jāsaglabā čeki papīra formātā par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem.

Ja pacients to vēlēsies, mēs E-kvīti par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem uzreiz nosūtīsim Valsts ieņēmumu dienestam (VID), tādējādi automātiski reģistrējot šos attaisnotos izdevumus klienta nodokļu deklarācijas sagatavē.

Atgādinām, ka veselības aprūpes jomā E-kvīts ir līdzvērtīgs maksājuma apliecinājums kases čekam un papīra kvītij. Iedzīvotājs, apmaksājot pakalpojumu LOR Klīnikā, var izvēlēties to noformēt kā E-kvīti, un minētais dokuments būs pieejams arī VID.

E-kvīts risinājums klientu ērtībai:

  1. Saņemiet pakalpojumu LOR Klīnikā
  2. Parakstiet piekrišanas formu, kas LOR klīnikai dos tiesības nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam  informāciju par Jūsu ārstniecības pakalpojumu izmaksām.
  3. Reizi ceturksnī ārstniecības iestāde datus nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam,
  4. Samaksas čeki vairs nebūs jāsaglabā, jāskenē un informācija nebūs jāievada manuāli,
  5. Izdevumi par saņemto ārstniecības pakalpojumu automātiski tiks iekļauti iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijā,
  6. Ja Jūs nepiekrītat datu nodošanai VID, saglabājiet izdrukāto e-kvīti, kuru jūs saņemsiet pēc pakalpojuma apmaksas, kas manuāli būs jāievada EDS sistēmā vai jāiesniedz VID klātienē.