Lai uzlabotu servisa kvalitāti, lūdzu atbildiet uz dažiem jautājumiem.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Jūsu dzimums

Jūsu vecums

Kur Jūs ieguvāt informāciju par LOR Klīniku?

Kāpēc Jūs izvēlējāties LOR klīniku?


Kā Jūs vērtējat klientu apkalpošanas un servisa kvalitāti (darbinieku kompetence, attieksme, laipnība, atsaucība)

Reģistrēšanās
Māsa

Lūdzam pamatot novērtējumu

Vai ārsts / speciālists uz Jūsu jautājumiem atbildēja saprotami un izsmeļoši?

Vai Jums ir LOR klīnikas klienta karte, kas piedāvā atlaides mūsu pakalpojumiem?

Jūsu atsauksmes, ieteikumi vai aizrādījumi

Ja vēlaties saņemt informāciju par mūsu atlaidēm, akcijām un jaunumiem, lūdzu, norādiet Jūsu kontaktinformāciju:Liels paldies par mums atvēlēto laiku!

LOR Klīnikas komanda