LOR Klīnikas ieeja Vienības gatves un Robežu ielas stūris