Logopēda konsultācija

Gan valodai, gan komunikācijas spējām ir ļoti liela nozīme cilvēka dzīvē. Valodu mēs lietojam, lai sazinātos ar citiem, paustu savas emocijas, lai pateiktu, ka mīlam kādu, un lai risinātu problēmas. Ja valodas attīstība kavējas, meklējiet speciālista palīdzību.

Logopēda pirmreizējā konsultācija ilgst aptuveni 45 minūtes. Tās laikā tiek ievākti anamnēzes dati, pārbaudīta valodas sapratne, ekspresīvais vārdu krājums, skaņu izruna, fonētika (skaņu uztvere, izdalīšana no vārda utt.).

Vienlaikus tiek veikta runas motorikas izpēte, novērtēta bērna valodas sistēma (spēja gramatiski pareizi veidot teikumus), lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Vadoties pēc pārbaudes rezultātiem tiek veidots slēdziens un vienošanās ar vecākiem par turpmāku sadarbību.

Pieteikt konsultāciju

piearsta_lorklinika