Guntis Rozentāls

Diagnosticē un ārstē slimības, ko izraisa centrālās un perifērās nervu sistēmas bojājumi, kā arī novērtē bērna normālo fizisko (kustību koordinācija, līdzsvars, stāja, gaita) un garīgo attīstību. Neirologs palīdzēs, ja bērnam vērojami neirotiski stāvokļi jeb neirotiski tiki (spaidu kustības, piemēram, acu mirkšķināšana, stostīšanās), miega traucējumi (nakts enurēze, klaigāšana, staigāšana u.c. problēmas), kā arī uzmanības deficīta vai hiperaktivitātes sindroms un mācīšanās traucējumi. Bērnu epilepsijas diagnostika un jaunākās ārstēšanas iespējas, galvassāpju iemeslu noteikšana un to ārstēšana. Praktizē arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.