LOR Klīnikā  ir nodrošināta vides pieejamība. Personas ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi var iekļūt gan LOR klīnikā, gan pārvietoties pa iestādes telpām. Savukārt personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti.

Lai nodrošinātu ērtākas pārvietošanās iespējas personām ar redzes traucējumiem, ja nepieciešams, tiek nodrošināts papildus personāls. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientiem viegli uztveramā valodā.

Lai nodrošinātu iespējami komfortablāku veselības pakalpojuma saņemšanu, personām ar funkcionāliem traucējumiem, aicinām iepriekš informētu iestādes personālu par plānoto vizīti,  zvanot 25 727 676  vai rakstot info@lorklinika.lv