Dzirdes akustiķa konsultācija

Dzirdes akustiķis konsultācijas laikā, izvērtēs dzirdes pārbaudes rezultātus, pacienta individuālās ikdienas prasības un atradīs vispiemērotāko tehnisko risinājumu vājdzirdības mazināšanai.

Vienlaikus dzirdes aparāti tiks pielāgoti atbilstoši dzirdes līmenim un sniegti skaidrojumi par to iespējām un funkcijām. Nepieciešamības gadījumā tiks izgatavoti individuāli auss ieliktņi dzirdes aparātu pilnvērtīgai izmantošanai.

Pirmreizējās konsultācijas ilgums ir aptuveni 1 stundu.

Pieteikt konsultāciju

piearsta_lorklinika