Logopēda nodarbības

Vairumā gadījumu logopēda palīdzība ir nepieciešamas, ja novēro:

  • skaņu jaukšanu vai aizstāšanu, atsevišķu skaņu neizrunāšanu;
  • valodas/runas sapratnes traucējumus;
  • valodas attīstības aizturi;
  • fonācijas jeb balss kvalitātes traucējumus (disfonija (balss saišu vājums), afonija (balss zudums) u.c.;
  • runas tempa un ritma, stostīšanās izpausmes (bērniem, pieaugušajiem);
  • dažādas mācīšanās grūtības (disleksija -nespēja lasīt, saprast izlasīto; disgrafija-traucēta pareiza rakstīšana);
  • citos gadījumos.

Logopēda nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Katras nodarbības ilgums: aptuveni 30 – 40 minūtes, atkarībā no bērna vecuma un koncentrēšanās spējas. Nodarbībās vēlama vecāku klātbūtne, lai veiksmīgi nostiprinātu apgūtās iemaņas mājas apstākļos.

Pieteikt konsultāciju

piearsta_lorklinika