Valodas audiometrija

Vai Jums ir bijis kādreiz tāda situācija, kad apkārt ir vairāki cilvēki, kuri runā un jums kāds no viņiem kaut ko prasa, bet nevarat saprast ko viņš saka? Vai arī Jūs esat ievērojis/usi , ka jūsu bērns sēžot pie ieslēgta televizora nespēj pamācīties vai sekmes skolā pasliktinās? Šo fenomenu var izskaidrot ar dažādām teorijām, bet viens no populārākajiem ir Centrālie dzirdes uztveres traucējumi. Tie ir traucējumi, kuri izpaužas situācijās, kad pie kāda fona trokšņa cilvēks nespēj koncentrēt uzmanību uz darāmo darbu vai vēlamās personas teiktā saklausīšanu. Šo traucējumu diagnostika ir sarežģīta, bet nav neiespējama.

Lai noteiktu centrālās dzirdes uztveres traucējumus, nepieciešams būs izvērtēt kompleksu skaņu dzirdes slieksni, proti, runas uztveri. Tāpēc valodas audiometrijā tiek atskaņoti nevis toņi, bet valodas signāli, piemēram, zilbes, vārdi, cipari vai teikumi.

Veicot valodas audiometriju, valodas signālus atskaņo abās vai vienā ausī. Vienlaikus tiek atskaņots maskējošs troksnis. Šo troksni sauc par balto troksni, kurš ir noteikta skaļuma un frekvences, lai izvērtētu cilvēka spēju izšķirt runu šajā troksnī. Liela nozīme valodas audiometrijā tiek piešķirta dihotiskajiem testiem, kur vienlaicīgi tiek atskaņoti dažādi signāli abās ausīs. Ko tas nozīmē? Vienlaicīgi vienā ausī saka, piemēram, “divi” un otrā ausī saka “desmit”. Cilvēka uzdevums ir nosaukt šos abus skaitļus, kas nav nemaz tik vienkārši.

Valodas audiometriju izmanto, ne tikai lai izvērtētu dzirdes traucējumus, bet arī dzirdes palīgierīču un kohleāro implantu darbības efektivitāti. Tieši tādā veidā dzirdes aparātu lietotājs spēj saprast vai dzirdes aparāts spēj viņam palīdzēt saklausīt runu ne tikai klusā vidē, bet arī vidē, kas ir trokšņaina, piemēram, konference, kafejnīca u.tml. Tomēr valodas audiometrijas klīniskā nozīme ir centrālo dzirdes uztveres traucējumu identificēšana.

Šos traucējumus ir svarīgi diagnosticēt, lai spētu pēc tam pielāgot vidi, īpaši bērniem gan mājās, gan skolā. Ja centrālie dzirdes uztveres traucējumi cilvēkam ir diagnosticēti, viens no risinājumiem ir palīgierīce, proti, FM iekārta, kas palīdz, īpaši skolēniem, skolā labāk sadzirdēt skolotāja teikto, samazinot apkārtējos trokšņus. Šī iekārta ļoti palīdz arī cilvēkiem ar dzirdes aparātiem labāk uztvert otra cilvēka teikto, neatkarīgi no vides.

Valodas audiometrijas pārbaude aizņem 30 – 60min. Cilvēkam, kuram veic valodas audiometriju, tiek izskaidroti rezultāti un ieteikti turpmākie risinājumi. Šī ir unikāla iespēja, jo Latvijā beidzot ir pārbaudes tests tieši latviešu valodā, kas sniedz ļoti daudz informāciju, lai palīdzētu cilvēkiem ar centrāliem dzirdes uztveres  traucējumiem.

Pieteikties izmeklējumam