Strādājam arī sestdienās!

LABAS ZIŅAS!
Lai paaugstinātu pieejamību pie mūsu speciālistiem, sāksim strādāt arī sestdienās.
Aprīļa sestdienās atvērti būsiem:
6.04. no 9 līdz 14.00 abās filiālēs ( Vienības gatve 51 un Brīvības gatve 410 )
27.04. no 9 līdz 14.00 tikai filāle Vienības gatvē 51.